FONIATRIE

Zabýváme se diagnostikou a terapií poruch řeči a hlasu a sluchu.

Sluch

Provádíme screeningové vyšetření sluchu u 5-letých dětí.
Provádíme podrobné vyšetření sluchu a podrobnou diagnostiku sluchových vad u dospělých a dětí.

Zajišťujeme poradenství při výběru vhodného typu sluchadla s odborným individuálním nastavením. Vyřídíme příspěvek od zdravotních pojišťoven, na který má pacient nárok 1x za 5 let.
Provádíme následnou péči o pacienty se sluchadly, drobný servis a opravy, výměny hadiček, prodej baterií do sluchadel.

Poradíme a dodáme kompenzační pomůcky pro sluchově postižené.
Zhotovujeme individuální ochranné ušní tvarovky proti hluku a vodě (pro hudebníky, osoby pracující v riziku hluku, děti s ventilačními trubičkami).
Spolupracujeme s firmami zn. Widex (Sivantos), Siemens, Phonak.

Prefix

Řeč

Diagnostikujeme a léčíme poruchy řeči u dětí a dospělých.

Podrobně vyšetříme děti při poruše výslovnosti a opožděném vývoji řeči.

Zajišťujeme psychoterapeutické sezení u pacientů s poruchami řeči.

Spolupracujeme s dalšími specialisty-logopedem, psychologem, neurologem.

Prefix

Hlas

Diagnostikujeme a léčíme poruchy řeči u dětí a dospělých.

Podrobně vyšetříme děti při poruše výslovnosti a opožděném vývoji řeči.

Zajišťujeme psychoterapeutické sezení u pacientů s poruchami řeči.

Spolupracujeme s dalšími specialisty-logopedem, psychologem, neurologem.