Endoskopie

Endoskopie je vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů. Do těchto dutin se endoskop zavádí přirozenými otvory (např. ústy, nosem). Její rozvoj byl ovlivněn technickým vývojem v oblasti optiky (ohebná vlákna vedoucí světlo) a techniky. Endoskopie je pro pacienta málo zatěžující, lze ji provádět ambulantně opakovaně a má velký význam v diagnostice i léčbě ORL onemocnění.

Podle vyšetřované oblasti rozlišujeme:

1. ušní endoskopii – otoskopie, otomikroskopie

2. endoskopie vedenou nosem – epifaryngoskopie

3. endoskopie vedenou ústy – zvětšovací laryngoskopie

Endoskopické vyšetření dutiny nosní (rhinoendoskopie) umožňuje detailní přehlédnutí nosních průduchů, stavu sliznice, eventuálně určení rozsahu patologických změn. Ověřit můžeme i vývody vedlejších dutin nosních, jejich uzávěr či patologický výtok.

Při vyšetření nosohltanu (epifaryngoskopie) zavedením endoskopu přes dutinu nosní nebo retrográdním pohledem ústy se překoná problém dávivého reflexu u dráždivého pacienta. Podrobně můžeme kontrolovat ústí Eustachovy trubice i klenbu nosohltanu.

Vyšetření dolní části hltanu či hrtanu s prohlédnutím hlasivek se nazývá zvětšovací laryngoskopie.

Endoskopická vyšetření nám pomáhají i při diagnostice různých druhů rýmy, polypů, zánětů vedlejších dutin nosních ,zvětšené nosní mandle u dětí, onemocnění hlasivek, při zhodnocení mimojícnového refluxu a v neposlední řadě při záchytu nádorových onemocnění.

Podle způsobu provedení dělíme endoskopii na na rigidní( tuhou)- pacient je vyšetřován pomocí tuhé kovové kamerky a flexibilní(ohebnou), kdy minimalizujeme možnost poranění v průběhu vyšetření.

Posledním vývojovým krokem uvedeným do praxe je konstrukce videoendoskopu, poskytujícího výbornou kvalitu obrazu. Na toto navazuje NBI (narrow band imaging)- endoskopická metoda umožňující pozorovat již drobné slizniční změny charakteristické pro růst určitých typů nádorů. Pomocí specifického světla je dosahováno vyššího kontrastu mezi sliznicí a cévami než při pozorování normálním bílým světlem. Díky tomu lze zachytit i drobné milimetrové změny, které v bílém světle nejsou pozorovatelné. NBI je využívaná jako screeningová metoda k časné detekci nádorových onemocnění.

U všech výše uvedených vyšetření je možno provést záznam či videonahrávku pro lepší ilustraci a možnost zhodnocení změn v čase.