Ceník

Obecné služby a vyšetření

Komplexní ORL a vestibulární vyšetření na přání pacienta
potápění, práce ve výškách, parašutismus, létání
800
Prohlídka pro provozy s rizikem hluku
( vstupní, výstupní, periodická ), audiometrie s výpočtem ztrát sluchu Fowlera
700
Výpis z dokumentace na přání pacienta
zpráva pro ŘP, VŠ
200
Administrativní úkon zpráva pro pojišťovnu
300
Posouzení úrazů pro policii ČR
300
Cílené ORL vyšetření na přání pacienta
řidičský průkaz, potvrzení pro zaměstnavatele
300

ORL Vyšetření

Audiometrie tónová
včetně výpočtu ztát dle FW
300
Tympanometrie
170
Komplexní ORL vyšetření na přání pacienta
Pro nepojištěné, nebo na žádost zaměstnavatele
500
Kontrolní ORL vyšetření
Pro nepojištěné
150
Nastřelení jedné náušnice
pecička
350
Nastřelení jedné náušnice
kytička
400

Foniatrické vyšetření

Vstupní kompletní foniatrické vyšetření
vyšetření řeči a sluchu,event. vyšetření hlasivek pomocí endoskopické laryngostroboskopie
1.900
Kontrolní foniatrické vyšetření
800
Vstupní cílené foniatrické vyšetření
700
Kontrolní cílené foniatrické vyšetření
450
Vyšetření hlasivek flexibilním či rigidním endoskopem
500
První vyšetření na sluchadlo
2.200
Kontrolní vyšetření se sluchadlem
1.000
Základní kontrola sluchadla
500
Vyšetření před vstupem na SŠ/VŠ
500
Psychosomatické terapeutické sezení ve foniatrii
1 hodina
600

Testy

Antigenní test
občané ČR, samoplátci
200
Antigenní test
pro cizince
350
Potvrzení o antigenním testu do zahraničí
50
CRP
200
Streptest
200
Peptest
1.050
Orientační vyšetření protilátek proti Covid-19
300

Ostatní služby a příslušenství

Akupunktura
300
Injekce
I.M, S.C, I.D
50
Náušnice kytička
200
Náušnice pecička
150
Individuální ušní ochrana proti vodě nebo hluku
1 kus
550
Zhotovení otisku zvukovodu na žádost pacienta
např.ochrana proti hluku
290
Baterie do sluchadel
1 kus
20
Baterie do sluchadla
6 kusů
120
Filtry do sluchadel
1 kus
100
Výměna tenké hadičky
U sluchadel
65
Výměna tlusté hadičky
U sluchadel
95
Tovární koncovky
150