Ceník

Obecné služby a vyšetření

Komplexní ORL a vestibulární vyšetření na přání pacienta
potápění, práce ve výškách, parašutismus, létání
600
Prohlídka pro provozy s rizikem hluku
( vstupní, výstupní, periodická ), audiometrie s výpočtem ztrát sluchu Fowlera
550
Výpis z dokumentace na přání pacienta
zpráva pro ŘP, VŠ
200
Administrativní úkon zpráva pro pojišťovnu
300
Posouzení úrazů pro policii ČR
200
Cílené ORL vyšetření na přání pacienta
řidičský průkaz, potvrzení pro zaměstnavatele
260

ORL Vyšetření

Audiometrie tónová
včetně výpočtu ztát dle FW
150
Tympanometrie
150
Komplexní ORL vyšetření na přání pacienta
Pro nepojištěné, nebo na žádost zaměstnavatele
380
Kontrolní ORL vyšetření
Pro nepojištěné
130
Nastřelení jedné náušnice
pecička
300
Nastřelení jedné náušnice
kytička
350

Foniatrické vyšetření

Vstupní kompletní foniatrické vyšetření
vyšetření řeči a sluchu,event. vyšetření hlasivek pomocí endoskopické laryngostroboskopie
1.700
Kontrolní foniatrické vyšetření
700
Vstupní cílené foniatrické vyšetření
500
Kontrolní cílené foniatrické vyšetření
350
Vyšetření hlasivek flexibilním či rigidním endoskopem
450
První vyšetření na sluchadlo
1.900
Kontrolní vyšetření se sluchadlem
800
Základní kontrola sluchadla
150
Vyšetření před vstupem na SŠ/VŠ
500
Psychosomatické terapeutické sezení ve foniatrii
1 hodina
600

Testy

Antigenní test
200
Potvrzení o antigenním testu do zahraničí
50
CRP
130
Streptest
150
Peptest
950

Ostatní služby a příslušenství

Akupunktura
300
Injekce
I.M, S.C, I.D
50
Náušnice kytička
180
Náušnice pecička
130
Individuální ušní ochrana proti vodě nebo hluku
1 kus
550
Zhotovení otisku zvukovodu na žádost pacienta
např.ochrana proti hluku
290
Baterie do sluchadel
1 kus
20
Baterie do sluchadla
6 kusů
120
Filtry do sluchadel
1 kus
100
Výměna tenké hadičky
U sluchadel
65
Výměna tlusté hadičky
U sluchadel
75
Tovární koncovky
150